...
...
...
...
...
Rímskokatolícka farnosť sv. Michala, Michal nad Žitavou
Bohoslužby:

Po:            nebude 

Ut:          K   18.00    
             
St:          M   06.30 
            
Št:          K   18.00     

Pi:          M   18.00
               
                                  
So:         K    07.00
                
                         
Ne:         K   08.30    
                10.00 

 

 

 

Môžeme mať veľa túžob, no všetky nech sú podriadené tej najdôležitejšej –

- túžbe po živote s Ježišom. 

 

 

 

   Možnosť pristúpiť ku sv. spovedi:

 

                                      Michal nad Žitavou: pondelok, streda, piatok 17,30 - 18,00 hod. 

                                                            Kmeťovo: utorok, štvrtok 17,30 - 18,00 hod; 

 

 

  Júnové litánie býva po sv. omši. Ak nie je sv. omša, tak o 18.00 hod

 

 

 

    Počas  júna sme pozvaní na spoločné aktivity:
 

 • Jánske ohne spojené so spoločným posedením  /26.6./o 18.00.

  
   

 

     VOĽBA MÔJHO BIRMOVNÉHO PATRÓNA

Skôr ako pristúpim na birmovku, je potrebné, aby som si vybral svojho birmovného patróna. Je to niektorý svätý, alebo svätá, ktorého poznám a je pre mňa vzorom kresťanského života. Tento svätec sa od mojej birmovky stane už nielen mojím vzorom, ale tiež mojím priateľom v nebi, ktorý sa za mňa u Boha modlí, prosí a pomáha mi z neba. Podľa neho prijímam birmovné meno. Pri voľbe svojho birmovného mena musím pamätať na nasledovné zásady: 

 • birmovné meno si nedávam podľa svojich príbuzných alebo kamarátov, ale volím si ho spomedzi svätých
 • svojho birmovného patróna si nevolím na základe toho, že sa mi páči jeho meno, ale preto, že si beriem poučenie z jeho života (možno mám s ním podobný osud).
 • vo voľbe birmovného patróna musím byť slobodný, nik ma nemôže nútiť, ani obmedzovať v tom, koho si vyvolím.
 • skôr ako sa definitívne rozhodnem pre niektorého svätého patróna, prečítam si jeho životopis.
 • napíšem krátku úvahu o tom, prečo som si zvolil tohoto svätca a uvediem niečo z jeho života (minimálne na jednu stranu A5, písanú vlastnoručne)

Na Slovensku je všeobecný zvyk, že si chlapci dávajú mužské meno (patróna) a dievčatá ženské meno (patrónku), hoci v niektorých iných národoch je zvykom dávať si meno i mužské i ženské (napríklad Ján-Mária, alebo Jozef-Mária a podobne). Niekedy si dievčatá zvolia mužského patróna, pričom prijímajú jeho meno v ženskom tvare (napríklad Michaela - patrónom je sv. Michal-archanjel a podobne).
O živote svätých, o tom, ktorí svätí existujú sa môžem dozvedieť tak, že sa budem pýtať svojich rodičov, priateľov, príbuzných, starých rodičov, katechétov alebo kňazov. Môžem si vyhľadať alebo sa spýtať na rozličné knižné životopisy svätých, prípadne si môžem čítať o nich v kresťanských časopisoch a novinách. Mnoho sa dočítam tiež na internete, napr. na farských stránkach, v časti „birmovanci“. Mnohí svätí sú spomínaní vo Svätom písme. Musím byť aktívny, aby som si vybral pre mňa vhodného patróna, ktorý mi bude po celý život pomáhať a modliť sa za mňa v nebi.

MÔJ BIRMOVNÝ RODIČ 

Tak, ako každý birmovanec, aj ja si slobodne zvolím svojho birmovného rodiča. Má ním byť dospelý kresťan, muž alebo žena, ktorý mi je vzorom kresťanského života. Môže to byť niekto z mojich príbuzných alebo priateľov - kresťanov. Bolo by nelogické, keby mojím birmovným rodičom mal byť človek, ktorý nie je veriaci a ktorý by s Bohom nemal žiadny vzťah. Birmovný rodič má teda spĺňať nasledovné podmienky:

 • dobrý kresťan, ktorý je pre mňa vzorom života s Bohom a musí súhlasiť, že chce byť mojím birm. rodičom.
 • dospelý kresťan, to znamená, že už musí mať birmovku (jeho vek nerozhoduje, min. však 16. rokov)
 • môže byť slobodný alebo ženatý (vydatá) - ak žije v manželstve, musí byť zosobášený (á) v kostole a nesmie byť rozvedený (á) a nesmie mať žiadne cirkevné tresty
 • je ochotný sa za mňa modliť a pomáhať mi v kresťanskom živote
 • musí byť katolík (teda nie evanjelik, či baptista...)
 • aby lepšie vynikla duchovná jednota sviatosti krstu a birmovania, je veľmi vhodné, aby birmovnou matkou alebo birmovným otcom bola tá istá osoba, ako pri krste – krstný rodič by mohol byť aj birmovný (nie je to podmienka).

Ak mám akúkoľvek otázku ohľadom prípravy, sviatosti birmovania, alebo potrebujem pomoc pri voľbe svojho birmovného rodiča, či birmovného patróna, neváham kontaktovať svojho, alebo ktoréhokoľvek animátora, či animátorku,alebo kňaza a spýtam sa o radu.

 

Bohoslužby - prenášané  cez  YouTube /rok 2021/:

Modlitba sv. ruženca 30.4.  05. - 06 https://www.youtube.com/watch?v=FipgUzcmy-s 

 4. Veľkonočná nedeľa 25.4.   10.00 https://www.youtube.com/watch?v=3hXOQo5bgBU 

3. Veľkonočná nedeľa 18.3.   10.00 https://www.youtube.com/watch?v=0om0-US2JcU 

2. Veľkonočná nedeľa            10.00 https://www.youtube.com/watch?v=_Th2o3SSv10 

 Veľkonočný pondelok              9.00 https://www.youtube.com/watch?v=CUJFo9BPGno  

Veľkonočná nedeľa                10.00 https://www.youtube.com/watch?v=0nq0gptsF8c
 
Biela sobota                            19.30 https://www.youtube.com/watch?v=ZCfm4QYVzbw
 
Adorácia ku Sv. krížu             20.00 https://www.youtube.com/watch?v=ur41MUEV_AM
 
Veľký piatok                                16.00 https://www.youtube.com/watch?v=xFgi-isvjRU
 
Krížová cesta-Veľký piatok    10.00 https://www.youtube.com/watch?v=TRMwzjD6fyc 
 
Zelený štvrtok                           17.30 https://www.youtube.com/watch?v=bS5-rshWUoY 

 Krížová cesta  28.3.         14.00 https://www.youtube.com/watch?v=GVm-B m66wQ

Kvetná nedeľa 28.3.       10.00 https://www.youtube.com/watch?v=OtEJtXdLQCo 

 Zvestovanie Pána 25.3. 18.00 https://www.youtube.com/watch?v=bGbWawl10L8 

 Krížová cesta 21.3.        14.00  https://www.youtube.com/watch?v=GmsXTl-Qk30 

5. pôstna nedeľa 21.3.   10.00  https://www.youtube.com/watch?v=aVcNMUg-DBY 

Krížová cesta 14.3.        14.00  https://www.youtube.com/watch?v=lMO7vaq_m78

4. pôstna nedeľa 14.3.   10.00  https://www.youtube.com/watch?v=_6TqwEyPjMA

Krížová cesta 7.3.          14.00  https://www.youtube.com/watch?v=GmC1s7jGkN8

3. pôstna nedeľa 7.3.    10.00   https://www.youtube.com/watch?v=DOLo_FXqVFs

 Krížová cesta   28.2.     14.00  https://www.youtube.com/watch?v=aycqbT9xGcY 

2. pôstna nedeľa  28.2. 10.00  https://www.youtube.com/watch?v=t7vhQMuaPQo

Krížová cesta 21.2.        14.00  https://www.youtube.com/watch?v=vgpO5hmvpCs 

1. pôstna nedeľa 21.2.  10.00  https://www.youtube.com/watch?v=WTHiIj6FQ3U 

Popolcová streda 17.2. 16.30  https://www.youtube.com/watch?v=eZJBuUISDdE 

6. nedeľa  14.2.2021      10.00  https://www.youtube.com/watch?v=I0WxTW6CeQA 

Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej   

11.2.2021                       18.00  https://www.youtube.com/watch?v=oJnRGOLIsbk

5. nedeľa 7.2.2021        10.00 https://www.youtube.com/watch?v=vcGUSl5_a1E   

Sv. Blažeja                     18.00 https://www.youtube.com/watch?v=qNX4iT2BeY4

Obetovanie Pána          17.30  https://www.youtube.com/watch?v=pMuFoE2fScg

4. nedeľa 31.1.              10.00  https://www.youtube.com/watch?v=fJ0SVRIlMFs

3. nedeľa  24.1.             10.00  https://www.youtube.com/watch?v=7RGB7DKBQA8 

2. nedeľa  17.1.             10.00  https://www.youtube.com/watch?v=LCNRnrUM1y8

 II. vianočná nedeľa      10.00  https://www.youtube.com/watch?v=TVcWE77vyQM

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie  1. 1. 2021 10.00  https://www.youtube.com/watch?v=LRtm6GLSFoo 

Ostatné bohoslužby, pobožnosti  a iné prenášané  cez  YouTube:   TU