...
...
...
...
...
Rímskokatolícka farnosť sv. Michala, Michal nad Žitavou

Štúdium na gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre

   Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt gymnazium cyrila a metoda v nitre

 

Spojená katolícka škola v Nitre   Gymnázium sv. Cyrila a Metoda

                                  Možnosti štúdia v školskom roku 2020/2021
                  Tel.: 037 / 6526621, http://gcm.sk    e-mail: skola.nr.gcm@nrb.sk

Päťročné  bilingválne štúdium – nemecký jazyk

Prvý ročník je zameraný na zvládnutie základov nemčiny do tej miery, aby študenti boli schopní od druhého ročníka študovať vybrané predmety v tomto jazyku (18 hodín/týždeň). Od 2. ročníka sa vyučujú v nemeckom jazyku: matematika, chémia, katolícke náboženstvo, kresťanská etika. Štúdium nemeckého jazyka končí maturitnou  skúškou na úrovni C 1. Gymnázium v spolupráci s jazykovou školou pripravuje študentov na vykonanie štátnej skúšky a svetovo uznávaných jazykových certifikátov: Goethe-Zertifikate, certifikát o znalosti nemeckého jazyka, Cambridge English certifikát o znalosti anglického jazyka s doživotnou a celosvetovou platnosťou.
Prijímacie skúšky dňa 26. 3. 2020 budú pozostávať z testu na overenie schopností študovať cudzí jazyk. Prihlášky  na bilingválne štúdium treba podať na základnej škole, ktorú žiak navštevuje do 20. februára 2020.
Pre záujemcov o štúdium poskytujeme bezplatnú prípravu na test 27. februára 2020 o 15.00 hod. v budove GCM.

Štvorročné a osemročné štúdium so všeobecným zameraním

Na gymnáziu si žiaci volia 2 cudzie jazyky, v ponuke je anglický, nemecký a taliansky jazyk. Od tretieho ročníka si žiak volí predmety, podľa záujmu so zameraním na ďalšie štúdium na vysokej škole. Škola má dobré podmienky na vyučovanie informatiky a programovania, prírodovedných predmetov, čitateľskej gramotnosti a ekonomiky.
Prijímacie skúšky v termínoch 11.5.2019 a 14.5.2020 budú zo slovenského jazyka a matematiky. Prihlášky na štvorročné štúdium  a osemročné štúdium treba podať na základnej škole, ktorú žiak navštevuje do 10. apríla 2020.
Pre záujemcov o štúdium poskytujeme bezplatnú prípravu na prijímacie skúšky 16.apríla 2020 o 15.00 hod. v budove GCM.
 
V školskom roku 2020/2021 otvárame dve triedy štvorročného štúdia, jednu triedu bilingválneho štúdia v nemeckom jazyku a jednu triedu 8-ročného štúdia. 
Ponúkame:
  • kvalitné vzdelanie, kresťanskú, mravnú a duchovnú formáciu,
  • stravovanie  vo vlastnej školskej jedálni, ubytovanie v školskom internáte,
  • výmenné pobyty v rakúskom Heiligenkreuzi, Ambergu, Gamingu, ...
  • krúžky: prvej pomoci, školského časopisu, 3D tlače a rôznych športov, spevokol
  • vyučovanie s lektorkou anglického a nemeckého jaz., spoluprácu s jazykovou školou,
  • škola má kaplnku, laboratória, učebne informatiky a biológie, rozhlasové štúdio,
  • besedy s osobnosťami ako M. Kuffa, don Luscoň, P. Hudák, J. Sedláček, Dreher, ...
Priemerná úspešnosť prijatia našich absolventov na univerzity doma i v zahraničí za posledných 10 rokov je 99 %. Sme škola s najnižším podielom nezamestnanosti absolventov v regióne.
Našich študentov môžete vidieť aj na doskách divadla, viac na            https://www.youtube.com/results?search_query=gcm+television