...
...
...
...
...
Rímskokatolícka farnosť sv. Michala, Michal nad Žitavou

Modlitba k sv. Charbelovi

Modlitba k svätému Charbelovi

Svätý otec Charbel, Ty si sa zriekol pôžitkov tohto sveta,
žil si v pokore a skrytosti v samote pustovne a teraz prebývaš v nebeskej sláve.
Prihováraj sa za nás. Očisť naše myšlienky i srdcia,
upevni nás vo viere a posilni našu vôľu.
Rozpáľ v nás lásku k Bohu i k blížnemu.
Pomáhaj nám voliť si dobro a vyhýbať sa zlu.
Chráň nás pred viditeľnými i neviditeľnými nepriateľmi
a posilňuj nás vo všednosti dňa.
Mnohí ľudia na Tvoj príhovor
dostali od Boha dar uzdravenia duše i tela,
vyriešenie problémov v ľudsky beznádejných situáciách.
Zhliadni na nás s láskou a ak je to v súlade s Božou vôľou,
vypros nám u Boha milosť, o ktorú pokorne prosíme,
no predovšetkým nám všetkým pomáhaj
každodenne kráčať cestou svätosti do večného života. Amen.