Vitajte na stránke farnosti Michal nad Žitavou

Proroctvo sv. Jána Pavla II

                        
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt križ
Nebeský Otče, ty si nám poslal svojho Syna Ježiša Krista ako posla tvojej zachraňujúcej lásky. On z lásky k tebe a k nám neváhal prijať kríž a obetovať svoj život za nás.
Pane, prosíme ťa, daruj nám svojho Ducha, aby sme pri pohľade na krížovú cestu tvojho Syna hlbšie pochopili tvoju lásku k nám a aby sme sa s dôverou vydali na cestu k tebe po stopách nášho Vykupiteľa.
            
                 Prorocká výzva sv. Jána Pavla II. pre Slovensko  
 
„Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia: dobre si to uvedomte! Svojimi tradíciami a svojou kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, živými silami svojich nových generácií je povolané ponúknuť predovšetkým dar svojej viery v Krista.“                            Vatikán, 9.11.1996