Vitajte na stránke farnosti Michal nad Žitavou

Hviezda neba, znič mor smrti

                              Hviezda neba, znič mor smrti                                               026 077
 
V talianskej obci Castiglione D´Adda, kde sa vyskytol prípad infekcie koronavírusom a bol vyhlásený zákaz zhromažďovania, miestny farár don Gabrielle Bernardelli poslal svojim farníkom oznam, ktorý sa končí slovami:
 
Keď budete počuť vyzváňať zvony na omšu, spojte sa s kňazom, ktorý bude sláviť svätú omšu za všetkých. Zajtra ráno po svätej omši. ktorú budem sláviť o 11. hodine, vyjdem na terasu pri farskom kostole a budem žehnať monštranciou celú farnosť a celý kraj. Všetci sa spojme v modlitbe. Váš farár don Gabriel.
 
Hviezda neba, ktorá si svojím mliekom kojila Pána, znič mor smrti, ktorý bol privedený na svet prarodičmi ľudského pokolenia. Uzmier nebo, ktoré sa hnevá a stíha národy trestom smrti. Dobrotivá Hviezda morská, potri tento mor. Buď milostivá k našim modlitbám, pretože tvoj Synáčik ti nič neodoprie. Ó Ježišu, zachráň tých, za ktorých prosí Panna a tvoja Matka.
Modlime sa. Bože milosrdenstva, Bože zľutovania, Bože odpustenia, daj sa pohnúť súcitom s utrpením svojho ľudu. Zadrž svoje rameno pre lásku k tejto svätej Hviezde, od ktorej si prijímal sladké materské mlieko, ako liek proti našim hriechom. Príď nám na pomoc svojou božskou milosťou. Nech sme na príhovor Blahoslavenej Panny Márie, tvojej Matky a sv. apoštola Bartolomeja, vyslobodení od stretnutia s morom, a nečakanou smrťou a zachránení od každého nebezpečia, ktoré nás ohrozuje. Skrze teba, Ježiša Krista, Kráľa slávy, ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.                            23. februára 2020  Prameň: Chiesa e post concilio