Vitajte na stránke farnosti Michal nad Žitavou

„A keď sa Ježiš štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol“

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 4, 1-11
 
Ježiš sa štyridsať dní postí a je pokúšaný
Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol.
Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“
On odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.‘“
Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu a vravel mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.‘“
Ježiš mu povedal: „Ale je aj napísané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“
A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a vravel mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď, satan, lebo je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘“
Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu.
 
ZAMYSLENIE
Čelná zrážka dvoch svetov, ako aj jej opis je plný protikladov: Duch ho viedol, satan pokúšal, zver ho ohrozovala, anjeli mu posluhovali, utiahol sa do samoty, pobral sa hlásať… pokánie, ktoré najskôr konal on sám. Prvému pokušeniu, teda možnosti voliť medzi dobrom a zlom, prví prarodičia podľahli. „Obohatili“ sa síce aj o skúsenosť zla, na vlastnej koži a v plnosti, vrátane neschopnosti vymaniť sa z neho vlastnými silami. Ježiš začal verejné dielo spásy radikálne, od koreňa, tam, kde sa to všetko skazilo. Vzal na seba naše pokušenia, opäť sa vystavil najrafinovanejším možnostiam vybrať si zlo, a zvíťazil nad nimi. A v ňom sme už vtedy zvíťazili aj my všetci. Netreba nám odznova bojovať, stačí sa pripojiť na stranu víťazného Krista, prijať jeho radostné posolstvo nového života a neustálym pokáním odstraňovať, čo toto spojenie narúša. Ak stúpime vedľa, treba hneď ďalší krok poopraviť návratom na správnu cestu.
Púšť je miesto rozhodovania. Miesto stretnutia s Bohom i so sebou samým v plnej pravde. V prúde činnosti človeku všeličo unikne, ľahko si pomýli Božiu vôľu s vlastnými túžbami a zdanlivým dobrom. Zodpovedným rozhodnutiam má predchádzať čas strávený na púšti a tu priviesť do pôvodnej harmónie aj zvieratá zmyslov a emócií.
Pri úvahách a plánoch najskôr počúvať Boží hlas. Nechať nastúpiť Božie kráľovstvo vstúpiť najskôr do vlastného srdca, až potom ho hlásať aj iným. Každý nový priestor srdca a činnosti treba pre Božie kráľovstvo vybojovať: ono stále trpí násilie a len násilníci sa ho zmocňujú.
Adam neposlúchol Boha a z Edenu bol vyhnaný do púšte. Teraz nový Adam, poslušný Božiemu duchu, aby sa v mene celého ľudstva opäť rozhodol pre Boha a umožnil mu vrátiť sa do strateného raja.
Tri veci, podopierajú vieru, prehlbujú nábožnosť a udržujú čnosť: modlitba, pôst a milosrdenstvo. O čo modlitba klope, to pôst dosahuje a milosrdenstvo dostáva. Modlitba, milosrdenstvo a pôst: tieto tri veci sú jedno a navzájom si dávajú život. Lebo dušou modlitby je pôst a životom pôstu milosrdenstvo. Nech ich nik netrhá, nedajú sa oddeliť. Kto má z nich len jedno, alebo kto ich nemá súčasne, nemá nič. Preto kto sa modlí, nech sa aj postí, a kto sa postí, nech sa zmilúva. Nech počuje prosebníka, kto chce, aby jeho počuli, keď bude sám prosiť. Kto si nezatvára sluch pred prosebníkom, otvára si sluch Boží. Ten, kto sa postí, má vedieť, čo je pôst; má mať súcit s hladujúcim, kto chce, aby mal Boh súcit s ním, keď je hladný; nech sa zmilúva, kto očakáva milosrdenstvo; kto hľadá láskavosť, nech ju sám preukazuje; kto chce dostať, nech dáva. Je zlý prosebník, kto pre seba požaduje, čo odopiera inému. Človeče, ukáž, aké milosrdenstvo si zaslúžiš; čiže ako chceš, v akej miere chceš a ako rýchlo chceš dosiahnuť milosrdenstvo, tak rýchlo, v takej miere a tak sa aj ty zľutúvaj. Teda modlitba, milosrdenstvo a pôst nech sú našou jedinou záštitou u Boha, nech sú našou jedinou obhajobou, nech sú našou jedinou modlitbou v troch podobách.