Vitajte na stránke farnosti Michal nad Žitavou

Ako ďalej?

Kostoly zavreté, obchodné centrá otvorené???

Doručené
x

Zuzana Gabriela

9:53 (pred 3 hodinami)
   
komu: skrytá kópia: mne

Francúzsko: Zákaz prijímania do úst aj úplný zákaz?

 
Toto je ešte len začiatok! Farnosti sa stavajú na odpor. „Epidémia strachu“? Kostoly zatvorené, obchodné centrá otvorené!
 
Paríž, 2.20.2020 (LifeSiteNews) 026 081  
 
„Boli sme varovaní! Mystici a Panna Mária vo nám to vo veľkých zjaveniach ohlasovali. Dnes je naša viera skúšaná a Božia Cirkev podstupuje obrovskú skúšku.“
Páter Raphaël d’Anselme, farár z francúzskej Farnosti Saint-Patern vo Vannese, Brittany, začal nedeľnú homíliu 1. marca pripomenutím súčasných reštrikcií ukladaných na katolícke omše a rozdávanie svätého prijímania kvôli koronavírusu, ktoré nám už pripomínajú prenasledovanie. A dodal, že je tu akási „epidémia strachu“.
Počas jeho homílie o duchovnom prijímaní z tradičnej kazateľnice v strede kostola zavládlo úplné ticho. Veriaci boli užasnutí, keď počúvali, že nebudú môcť dostávať konsekrované Hostie na svätej omši.
Veľa francúzskych diecéz sa rozhodlo urobiť špeciálne opatrenia na zabránenie šíreniu koronavírusu a to vrátane zákazu svätého prijímania na jazyk! To bol aj prípad vo Vannese, kde biskup Raymond Centène vyzval katolíkov, aby prijímali na ruku alebo duchovne.
Vo Farnosti Saint-Patern, ktorá ponúka aj tradičnú omšu v nedeľu i cez týždeň, sa rozhodlo, že prijímanie nepatrí do tohto obradu a Hostiu prijme iba kňaz!
Po svätej omši sa veriaci zišli pod portálom typického bretónskeho kostola 19. storočia, aby vyjadrili svoj zármutok, nepochopenie, ale aj hnev z rozhodnutia farára nasledovať príkazy občianskych orgánov.
Prečo sa útočí na kostoly? Jeden veriaci práve prišiel z Paríža, kde cestoval metrom natlačený medzi množstvo cestujúcich v horúcom dusnom vlaku. To je dovolené!
 
V nedávnom liste biskup Schneider hovorí o príkaze prijímania na ruku ako o zneužívaní autority – pozri správu nižšie. ...
 
Ale toto je ešte len začiatok.
Na niektorých miestach ako v Diecéze Beauvais, v Departmente Oise na severe Francúzska a vo Vannese v bretónskom Departmente Morbihan, zakázali všetky verejné sväté omše, ako aj rozhovory biskupov s miestnymi prefektami, ktorí predstavujú moc centrálnej vlády!
Oise a Morbihan sa považujú za zvlášť vystavené riziku kvôli 38 prípadom nakazených z celkovo 191 a ďalších 13 prípadov je v okolí riečneho prístavu Auray. Všetky školy sú zatvorené a omše sa majú sláviť za zatvorenými dverami do 14. marca.
Je táto psychóza opodstatnená? Podľa lekárov treba zvládnuť šírenie vírusu lebo hrozí, že nemocnice budú preplnené a zdravotnícky personál tiež ochorie.
No zaujímavé je, že obchodné centrá a dopravné prostriedky zostávajú otvorené a vo Francúzsku zakázali iba zhromažďovanie viac ako 5000 ľudí! Takže „pozornosť“ venovaná katolíckych kostolom je podivuhodná! A Francúzsko ruší aj pozorovanie ľudí vracajúcich sa z ohrozených krajín a deti môžu ísť po prázdninách znova do škôl!
Na začiatku Pôstneho obdobia rozhodnutie zakázať omše a prijímanie na ruku alebo prijímanie vôbec sa považuje za vážnu výzvu k pokániu a prebudeniu v tejto našej dobe.
V homílii páter d’Anselme povedal veriacim, aby sa modlili k blahoslavenej Imelde, ktorá ako 11-ročná v Taliansku 19. storočia mala iba jedinú túžbu – prijať Pána v Eucharistii v čase, keď to bolo povolené iba od 14 rokov. Stal sa zázrak a konsekrovaná Hostia počas svätej omše sa vzniesla z kňazovho cibória a zastala nad hlavou dievčatka. Kňaz sa rozhodol dievčaťu podať Hostiu a ona počas modlitby vďaky zomrela „z lásky“.
Kňaz spomenul aj  sv. Julienne Falconieri, ktorá pre chorobu nemohla jesť a keď umierala, kňaz položil Hostiu na jej hruď a ona ju zázračne absorbovala. A na záver pripomenul aj sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiška, ktorá musela čakať do veku 13 rokov, aby mohla dostať prvé sväté prijímanie.
 
Ochranné opatrenia proti koronavírusu v Cirkvi vo svete
 
Paríž/Seoul/Mexiko-City, 02.03.2020 (KAP) 026 080 – Epidémia koronavírusu viedla aj na pútnických miestach Katolíckej cirkvi k mimoriadnej obozretnosti. Aj keď sa hlavná sezóna pútí začína až Kvetnou nedeľou, napríklad v Lurdoch už teraz urobili ochranné opatrenia, aby nedošlo k nákaze. Púte do Lúrd, kam ročne putujú milióny veriacich najmä chorých, sa však nerušia. 
Ako píšu talianske noviny „Il Messaggiero“ zatvorené budú kúpele v tzv. „Svätom okrsku“ Lúrd. Ponáranie sa do bazénov s vodou z prameňa Jaskyne zjavenia Massabielle býva inak pre chorých aj zdravých pútnikov tradičnou zastávkou púte. Ako informovalo riaditeľstvo pútí, nasadzujú aj lekársky dozorný tím, ktorý má skúmať, či medzi pútnikmi nie sú nakazení vírom. K dispozícii sú aj ochranné odevy a iné opatrenia.
Cirkev doteraz oficiálne uznala 70 zo 7000 dokumentovaných spontánnych uzdravení v Lurdoch.

Južná Kórea: zrušili nedeľné omše
V krajinách s oveľa vyšším počtom nakazených sú opatrenia  často ešte drastickejšie. V Južnej Kórey, kde je viac ako 4200 chorých a 20 smrteľných prípadov, zostávajú kostoly v nedeľu zatvorené. Je to vôbec po prvý raz v 236-ročnej histórii katolíckej cirkvi v krajine, že sa takéto opatrenia dotkli všetkých 1700 kostolov, ako uvádza agentúra Reuters. Mnohí veriaci sledujú omše cez internet.


Mexiko: Iba krátke kázne
V Mexiku, kde bolo potvrdených päť prípadov nákazy, nariadil arcibiskup Mexika City, kardinál Carlos Aguiar Retes, biskupom viacero ochranných opatrení:

Nedeľné omše sa majú skrátiť ako je len možné a tak minimalizovať čas, ktorí mnohí ľudia trávia v uzavretom priestore. Kňazi majú mať krátke kázne, majú sa vynechať  piesne a prinášanie darov. Kardinál dôrazne pripomína aj zachovať pokoj a vyhýbať sa panike.
Rozdávači prijímania si majú dezinfikovať ruky gelom. Kňazi nemajú ani hovoriť „telo Kristovo“, alebo používať rúšku. Prijímanie do úst sa má nahradiť prijímaním na ruku a veriaci sa majú poučiť o korektnom prijímaní týmto spôsobom. Kolekty sa majú zbierať až po prijímaní.
 

Biskup Schneider: Sväté prijímanie v období pandémie

 

 
Zdá sa, že pri zákaze prijímania do úst majú niektorí  cynickú radosť zo šírenia znesväcovania Najsvätejšieho Kristovho Tela vo sviatosti Eucharistie, vystavujúc Telo samotného Pána strate úlomkov Hostie a znesväteniu – krádeži konsekrovaných hostií!
 
Kazachstan, 28.2.2020 (Rorate Caeli) 026 079 – Nikto nás nemôže nútiť prijímať nás Kristovo Telo spôsobom, ktorý predstavuje riziko straty úlomkov a zníženie úctivosti, akým je prijímanie na ruku. Je pravda, že môžeme dostať prijímanie na malú bielu a čistú vreckovku (purifikátor, malý korporál) priamo pri ústach, tento spôsob však nie je vždy praktický a niektorí kňazi ho odmietajú.
V prípadoch ako je pandémia, je preto lepšie duchovné prijímanie, ktoré napĺňa dušu špeciálnymi milosťami. V časoch prenasledovania mnohí katolíci nemohli dostávať sväté prijímanie sviatostným spôsobom po dlhý čas, ale praktizovali duchovné prijímanie s veľkým duchovným úžitkom. 
Prijímanie na ruku nie je hygienickejšie ako prijímanie do úst. Môže byť dokonca nebezpečné kvôli možnej nákaze. Z hygienického hľadiska je na ruke obrovské množstvo baktérií. ... Podľa štúdie z r. 2006 v žurnále „BMC infekčné choroby“ chrípkové a iné víry zostávajú na napr. kľučkách dverí a iných predmetoch aj niekoľko dní.
Mnohí ľudia na Západe prichádzajú do kostola a prijímajú Eucharistiu na ruku, ktorá chytala rôzne predmety a kľučky. Tak sú víry usadené v dlani a na prstoch. A počas omše sa dotýkajú nosa, či úst. Týmito rukami a prstami chytajú Hostiu a tak sa víry dostanú aj na Hostiu a do úst. Sväté prijímanie do úst je tak určite menej nebezpečné a hygienickejšie ako prijímanie na ruku.
Zákaz prijímania do úst je teda nepodložený v porovnaní s veľkým rizikom prijímania na ruku v čase pandémie. Takýto zákaz je zneužívaním cirkevnej autority.
Zdá sa, že niektoré cirkevné autority zneužívajú epidémie ako zámienku. Zdá sa tiež, že majú akúsi cynickú radosť zo stále väčšieho šírenia znesväcovania Najsvätejšieho Kristovho Tela vo sviatosti Eucharistie, vystavujúc Telo samotného Pána skutočnému nebezpečiu straty úlomkov Hostie a znesväteniu pri krádeži konsekrovaných hostií!
Je tu tiež skutočnosť, že počas 2000-ročnej histórie Cirkvi nebol jediný dôkaz nákazy po prijímaní Najsvätejšej Eucharistie! V byzantskej cirkvi kňaz dáva prijímanie dokonca lyžičkou – tou istou pre všetkých. A potom kňaz pije víno a vodu, ktorou očistil lyžičku, ktorej sa dotkol občas aj jazyk veriaceho. Mnohí veriaci východných cirkví sú pohoršení, keď vidia nedostatok viery biskupov a kňazov, latinského obradu, ktorí zakazujú prijímanie do úst – zákaz z nedostatku viery vo svätý a božský charakter Tela a Krvi Eucharistického Krista.
Ak sa v našich dňoch nebudeme usilovať s najväčšou horlivosťou znova prehĺbiť vieru a úctu  ku Kristovmu Telu, všetky bezpečnostné opatrenia pre ľudí budú márne. Ak sa Cirkev v našich dňoch neobráti a nevráti ku Kristovi, dajúc mu primát a hlavne nepostaví na najvyššie miesto Eucharistického Ježiša, Boh ukáže pravdu svojich slov:
 
„Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia (Ž 127,1).
 
Pri duchovnom prijímaní sa odporúča nasledovná modlitba:
 
K tvojimh nohách, ó môj Ježišu, padám na zem a ponúkam ti pokánie svojho skrúšeného srdca, ktoré je pokorené do ničoty a v tvojej svätej prítomnosti sa ti klaniam vo sviatosti tvojej lásky - neopísateľnej Eucharistii. Túžim ťa prijať do úbohého príbytku, ktorý ti moje srdca ponúka. Kým čakám na šťastie sviatostného prijímania, chcem ťa mať duchovne u seba. Príď ku mne, ó môj Ježišu, ako ja teraz prichádzam ku tebe! Nech táto láska objíme celé moje bytie v živote aj vo smrti. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Amen.
 
+ Atanáz Schneider, pomocný biskup Arcidiecézy sv. Márie v Kazachstane
 
 

Vatikán otvára archívy k pápežovi Piovi XII.

 
 
Vatikán, 26.2.2020 (RV) 026 077 - Kľúčové slová znejú ako z románu Dana Browna: Vatikán - archív - tajný – svetová vojna - holokaust. V skutočnosti bude práca svetových historikov, ktorá sa začne po otvorení vatikánskych archívov k pontifikátu pápeža Pia XII. (1939-58), oveľa triezvejšia. Čo nič nemení na tom, že sa otvorí prístup k dvom napínavým desaťročiam mladšej histórie.
„Za pontifikátu Pia XII. sa istým spôsobom celkovo zhusťuje 20. storočie,“ hovorí Martin Baumeister, riaditeľ Nemeckého historického inštitútu v Ríme. Presne 20 rokov jeho  pontifikátu tvorí istý druh protikladu v dobe extrémov medzi totalitnými diktatúrami na jednej strane a začínajúcej demokratizácie na strane druhej.
Dátum otvorenia archívov je 81. výročím zvolenia Eugenia Pacelliho  (1876-1958) za pápeža a súčasne sú to jeho 144. narodeniny. Zvyčajne by sa archívy otvorili až 10. októbra 2027 – teda 70 rokov po smrti pápeža. Ale práve kvôli témam nacizmu a prenasledovania Židov sv. Ján Pavol II. už v r. 2003 určil, aby sa archívy otvorili skôr. Benedikt XVI. to nariadil pre Pia XII.
Otvorí sa nielen „Vatikánsky apoštolský archív“ - do októbra „Vatikánsky tajný archív“ – pričom „tajný“ znamená iba „súkromný“.  Vedcom sa otvoria aj archívy Kongregácie pre náuku viery a iných dikastérií.
„Najprv sa pokúsime objasniť si, akým systémom sú akty zakladané,“ hovorí nemecký historik Hubert Wolf. Pius XII. totiž pôsobil väčšinu času bez štátneho sekretára a tak sa možno zakladanie aktov trocha zmenilo. Relevantné dokumenty si potom môžu vedci dať skenovať.
Historik varuje pred prílišným sústredením sa na osobu pápeža. Mnohé informácie na tému „Pius XII. a holokaust“ sú podľa vedcov známe. Hodnotenie otázky prečo sa pápež k holokaustu a inému nevyjadroval na verejnosti zreteľnejšie, zrejme dopadne rôzne.
No v archívoch driemu aj informácie k iným menej preskúmaným témam: historici očakávajú odpovede k postoju či dokonca vplyvu Katolíckej cirkvi na tvorenie blokov - NATO a Varšavský pakt - na európske zjednocovania, na odkolonizovanie Ázie a Afriky aj na vývoj islamu.
No vyžaduje si to trpezlivosť, ako zdôrazňujú historici. Bude to trvať najmenej 3-5 rokov, kým prídu seriózne výsledky, odhaduje Wolf. Musí sa porovnať, skontrolovať a zvážiť množstvo materiálov.
 
+ Zomrel predstaviteľ teológie oslobodenia Cardenal
 
 
Managua, 02.03.2020 (KAP/KNA) 026 083 – V Nikarague zomrel Ernesto Cardenal, básnik, predstaviteľ teológie oslobodenia a bývalý minister kultu. Podľa správ španielskych a nikaragujských médií zomrel v nedeľu vo veku 95 rokov v Manague na zlyhanie srdca a obličiek. Početnými cenami ocenený kňaz bol až do vysokého veku aktívny spisovateľ.


Kňaz, politik, umelec
Cardenal ako jedna z najvýraznejších postáv Južnej Ameriky opakovane ostro kritizoval situáciu vo svojej krajine. Prezidenta Daniela Ortegu, s ktorým bol osem rokov vo vláde, porovnal neskôr s Adolfom Hitlerom a hovoril o „štátnom terorizme“.

Cardenal sa sám označoval ako: „sandinista, marxista a kresťan“. Pápež Ján Pavol II. mu v r. 1985 zakázal vykonávať kňazský úrad, lebo bol po páde diktatúry Somozu ministrom revolučnej vlády.
Vo februári 2019 pápež František tento zákaz zasa zrušil. Už predtým vyjadril Cardenal svoje sympatie k prvému pápežovi z Latinskej Ameriky:
„On sa chystá postaviť veci vo Vatikáne na hlavu. Nie, presnejšie vyjadrené: On stavia veci, ktoré sú prevrátené, znova na nohy.“
Po štúdiu literatúry v New Yorku sa Cardenal v r. 1954 zúčastnil na stroskotanom puči proti Somozovmu klanu. V r. 1957 vstúpil do Trapistického kláštora Getsemany v americkom štáte Kentucky. V r. 1966 založil na ostrove Solentiname v nikaragujskom mori spoločenstvo orientované na radikálne ranokresťanské ideály. Z týchto skúseností vznikla jeho najznámejšia kniha „Evanjelium sedliakov zo Solentinamu“. Len v nemeckej oblasti sa z nej predalo vyše milióna výtlačkov. 
So zosnulým rakúskym show-majstrom Dietmarom Schönherrom založil Cardenal v rodnom meste Granade kultúrne zariadenie. To má spájať európske, indiánske a africké kultové prvky.
V roku 2012 navštívil Ernesto Cardenal v rámci koncertného a čitateľského turné Rakúsko, kde vystúpil vo Viedni. Vydavateľstvo Petra Hammera vtedy vydalo dvojzväzkové zobrané dielo poézie Cardenala pod názvom „Zrodený z hviezd“, čo bolo aj mottom koncertného turné. Za literárnu činnosť dostal Cardenal v r. 1980 cenu mieru nemeckých kníhkupectiev.