Kontakt

Farnosť sv. Michala.
Administrátor: Mgr. Ján Hudec
Farnosť: Michal nad Žitavou 30, 94161 (M), Filiálka: Kmeťovo (K)
Tel.: 035/65 96 119,  IČO 34016091; DIČ 2021718776, email: michal@nrb.sk, jando.hudec@gmail.com
Č. účtu: SK97 0900 0000 0000 3473 3472